Urząd Gminy Lubomino
ul. Kopernika 7
11-135 Lubomino
woj. warmińsko-mazurskie

email: sekretariat@lubomino.pl

adres skrytki na EPUAP: /UGLUBOMINO/SkrytkaESP

NUMERY TELEFONÓW DO KONTAKTU Z POSZCZEGÓLNYMI REFERATAMI

I STANOWISKAMI PRACY W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO:

REFERAT / STANOWISKO TEL. STACJONALRNY TEL. KOMÓRKOWY
SEKRETARIAT

FAX

89 532 44 50

89 532 44 51

693 866 553
WÓJT GMINY LUBOMINO 89 532 44 50 605 089 255
SEKRETARZ GMINY LUBOMINO 89 532 44 57 605 429 458
SKARBNIK GMINY LUBOMINO 89 532 44 55 695 938 652
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 89 532 44 63 733 155 933
ŚWIADCZENIA RODZINNE 89 532 44 56
URZĄD STANU CYWILNEGO 89 532 44 53
REFERAT FINANSOWY / PODATKI

KASA URZĘDU GMINY LUBOMINO

89 532 44 54 693 866 556
REFERAT FINANSOWY / OŚWIATA 89 532 44 61
KIEROWNIK REFERATU RGKiT 89 532 44 60 695 938 651
REFERAT ROLNICTWA

UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

89 532 44 59 695 938 650
DORADCA OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZNEGO 89 532 44 58
FUNDUSZE UNIJNE / PROMOCJA 89 532 44 61 607 036 099
OBRONA CYWILNA 89 532 44 62